Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prvá písomná zmienka o obci

Podľa historických záznamov z opátstva v Hronskom Beňadiku pochádza prvá zmienka o Žikave z roku 1075.  Už v tomto roku bola Žikava pomerne veľkou obcou. Kláštor v Hronskom Beňadiku v tom roku získal v obci nielen zem spolu s potokom, ale aj s dvanásť domovi služobníctva, pasienky a veľký les. Neznamená to však, že by Žikava nejestovovala už skôr, ibaže nedokonalá administratíva ranného uhorského štátu nám o nej nezanechala staršie záznamy. Je dokonca možné, že bola osídlená dávno predtým, za čias Slovanov, odkiaľ nepochádzajú žiadne historické zápisiy. Najstaršie osídlenie Žikavy nám môžz preukázať iba archeologické vykopávky. Hoci te neboli oficálne na Žikave nikdy vykonané, isté je, že najstaršie osídlenie obce podľa sporadických pravekých nálezov treba hľadať v lokalite Hájky. Na tomto poli sa oddávna nachádzali kamenné úštepy a úlomky starej keramiky. Po analýze na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave je zjavné, že pomerne rozsiahle osídlenie tu spadá do neolitu - mladšej doby kamennej. Obdobie, v ktorom tu prví Žikavčania žili, sa nazýva odborne lengyel a spadá približne do času 4000 rokov pre Kristom.

 

Názov obce

V roku 1075 sa obec uvádza ako Sikua. V roku 1209 Sichoua, Sichoa, v roku 1293 Sitva. Je možné, že ju založil rurkotatársky kmeň Sukuov dávno pred príchodom Slovanov. Historici nevysvetlili. prečo sa názov neposlovienčil. Slovanský názov Zikawa sa prvýkrát objavuje až v roku 1773. V roku 1808 sa objavuje názov Žikawa. Maďarské pomenovanie bolo Zsikva.