Navigácia

Výber jazyka

Obsah

MATERSKÁ ŠKOLA, ŽIKAVA 41                                                                     

   MŠ  Naša MŠ je jednotriedna, ktorej zriaďovateľom je obec Žikava. V triede sú deti rôzneho veku od 3 - 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Dieťa v tomto veku sa učí hlavne odpozorovaním. Takto sa môžu mladšie deti učiť od svojich starších spolužiakov. Staršie deti sa učia tolerancii, trpezlivosti, zodpovednosti.

Poskytujeme celodennú aj poldennú výchovnú starostlivosť pre  maximálne 18 detí.

 

Materská škola sa nachádza v tichom prostredí ďaleko od dopravného hluku s priestranným dvorom, na ktorom sú preliezačky a pieskovisko so šmykľavkou. Dvor poskytuje deťom možnosť aktívneho pohybu, fyzickej zdatnosti a obratnosti.

MŠ                        MŠ