Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.11.2017

Nájomná zmluva

205-2/2017

6,62 EUR

Radoslav Kúsek

Obec Žikava

14.11.2017

Zmluva o dielo

1/2017

149 312,89 EUR

PLQ Development s.r.o.

Obec Žikava

07.11.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

204/2017

420,00 EUR

PROUNION,a.s.

Obec Žikava

07.11.2017

Nájomná zmluva

205-1/2017

3,31 EUR

Anna Fábryová

Obec Žikava

30.10.2017

Zmuva uzavretá podľa Zákona č. 442/2002 Z. z.

200-1/2017

0,00 EUR

Miroslav Mikuš

Obec Žikava

26.10.2017

Kúpna zmluva

70-A-1/2017

1 152,00 EUR

Viera Zabáková

Obec Žikava

19.10.2017

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Žikava

170-1/2017

100,00 EUR

MS SČK Žikava

Obec Žikava

13.10.2017

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

194/2017

50,00 EUR

Obec Žikava

Martin Baláž

28.09.2017

Rámcová kúpna zmluva

182/2017

0,00 EUR

Bidfood Slovakia s.r.o.

Obec Žikava

28.09.2017

Kúpna zmluva

169-2/2017

312,00 EUR

Ján Kukla, Katarína Kuklová

Obec Žikava

09.08.2017

Zmluva o dielo

114/2017-4

41 519,20 EUR štyridsaťjedentisícpäťstodevätnásťeur dvadsať centov

MYMAX s.r.o.

Obec Žikava

26.07.2017

Kúpna zmluva

160/2017

120,00 EUR

Štefan Hosťovecký, Miroslav Kováč

Obec Žikava

14.07.2017

Zmluva o dielo

117/2017-6

5 910,00 EUR

Obec Žikava

Mikolášek Pavol

19.06.2017

Zmluva o dodávke plynu

5100001757

0,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Žikava

12.06.2017

Zmluva o poskytovaní služieb reklamy

134/2017

180,00 EUR

Obec Žikava

Databanka firiem s.r.o.

07.06.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

130/2017

650,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková

Obec Žikava

30.05.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja reg. zamestnanosti

17/16/50J/38

5 283,27 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Žikava

05.05.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva

2000/220

594,00 EUR

Remek, s.r.o.

Obec Žikava

02.05.2017

Zmluva o poskytnufí finančných prostriedkov

111/2017

86,76 EUR

Mesto Zlaté Moravce

Obec Žikava

26.04.2017

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

109/2017

0,00 EUR

ENVIROPOL, s.r.o. organizačná zložka

Obec Žikava

24.04.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja reg. zamestnanosti

17/16/50J/25

5 283,27 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Žikava

24.04.2017

Zmluva o dielo

107/2017

0,00 EUR

Waste Recycling, a.s.

Obec Žikava

24.04.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2029422425-dodatok k zmluve

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žikava

17.03.2017

Poistná zmluva Biznis Plus

8093045313

431,00 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Žikava

02.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankov

0,00 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Žikava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: