Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.07.2019

1900500

Fyzikálnochemické rozbory vody - čistiareň odpadových vôd.

66,96 EUR

AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.

Obec Žikava

16.07.2019

1900447

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 6/2019.

91,80 EUR

AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.

Obec Žikava

16.07.2019

1900222

Čistenie a odsávanie PS 1, čistenie kanalizácie DN 400 v dĺžke 52bm, vývoz odpadu na ČOV Chyzerovce.

595,20 EUR

Hydrodynamic, spol. s.r.o.

Obec Žikava

16.07.2019

3354191003

Zvoz a uloženie odpadu + zákonný poplatok.

957,92 EUR

Waste transport,a.s.

Obec Žikava

16.07.2019

8960054657

Vodné - materská škola.

15,55 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Žikava

16.07.2019

8960054658

vodné - obecný úrad.

5,18 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Žikava

16.07.2019

8960054658

Vodné - kultúrny dom.

10,37 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Žikava

11.07.2019

201901035

Prenájom kopírovacieho stroja a kopírovanie.

81,62 EUR

REVIS-SERVIS spol.s.r.o.

Obec Žikava

11.07.2019

8237554711

Internet

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žikava

09.07.2019

8236513970

Telefonické hovory - obecný úrad + materská škola, internet - obecný úrad + materská škola.

77,92 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žikava

09.07.2019

2019117

Stojan na 6 dosiek + dosky na krájanie 2 ks - kultúrny dom.

41,25 EUR

GST Trade s.r.o.

Obec Žikava

09.07.2019

8402544147

Vyúčtovanie plynu - preplatok - kultúrny dom.

-38,46 EUR

SPP, a.s.

Obec Žikava

09.07.2019

8402544146

Vyúčtovanie plynu - nedoplatok - materská škola.

90,25 EUR

SPP, a.s.

Obec Žikava

09.07.2019

8402544145

Vyúčtovanie plynu - preplatok - základná škola.

-146,56 EUR

SPP, a.s.

Obec Žikava

09.07.2019

8402544145

Vyúčtovanie plynu - preplatok - základná škola.

-146,56 EUR

SPP, a.s.

Obec Žikava

09.07.2019

92019000782

Činnosť TBO, BOZP za 2. kvartál 2019.

140,40 EUR

GAJOS, s.r.o.

Obec Žikava

09.07.2019

7161115939

Dodávka elektrickej energie - kultúrny dom.

132,59 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Žikava

09.07.2019

7161116340

Dodávka elektrickej energie - verejné osvetlenie.

98,99 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Žikava

09.07.2019

19060671

Odber kuchynského odpadu zo školskej jedálne.

10,80 EUR

INTA s.r.o.

Obec Žikava

04.07.2019

FVT1900591

Potraviny pre školskú jedáleň.

42,60 EUR

DANA K s.r.o.

Obec Žikava

04.07.2019

1916006

Potraviny pre školskú jedáleň.

222,07 EUR

COOP JEDNOTA NITRA

Obec Žikava

04.07.2019

7671262096

Dodávka elektrickej energie - základná škola, školský byt, materská škola.

310,10 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Žikava

04.07.2019

7671262097

Dodávka elektrickej energie- obecný úrad, knižnica.

258,41 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Žikava

04.07.2019

7671262095

Dodávka elektrickej energie - ihrisko.

31,11 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Žikava

04.07.2019

7671262094

Dodávka elektrickej energie - čistiareň odpadových vôd, prečerpávacie stanice PS1 a PS2, dom smútku.

956,88 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Žikava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: