Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Jozef Drienovský  
Členovia:    
     
     

 

Komisia finančná a pre správu obecného majetku:

Predseda: Ing. Miroslav Kukla  
Členovia:    
     
     
     
     

 

 

Komisia výstavby a územného plánovania:

Predseda: Mgr. Ján Malý  
Členovia:    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku:

Predseda: Ladislav Kunský  
Členovia:    
     
     
     
     

 

Komisia kultúry, vzdelávania mládeže a športu:

Predseda: Daniel Dubec  
Členovia: