Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Komisia pre financie a správu obecného majetku (finančná komisia)

Predseda: Ing. Miroslav Kukla
Členovia: Mgr. Peter Herda
  Mgr. Ľudmila Kukučková
  Mgr. Ján Malý

 

Komisia výstavby a územného plánovania, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a priestupkov (stavebná komisia)

Predseda: Dušan Dubaj
Členovia: Jozef Drienovský
  Pavel Horniak
  Štefan Hosťovecký
  Jozef Hudec ml.
  Zdeno Škula

 

 

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, služieb a sociálno - zdravotná (kultúrna komisia)

Predseda: Maroš Mosný
Členovia: Katarína Horniaková
  Peter Kukla
  Vladimír Kukla
  Marta Krpalová
  Ladislav Kunský
  Mgr. Mária Malá
  Michaela Mrázová
  Sylvia Orolínová
  Dominik Richter
  Helena Škulová