Obec Žikava
Obec Žikava

Prístrešok na dolnej autobusovej zastávke

Prístrešok na dolnej autobusovej zastávke

Keďže na dolnej autobusovej zastávke sa nedalo kde schovať pred dažďom alebo páliacim slnkom, rozhodli sme sa pre prístrešok. Prístrešok sme umiestnili dňa 31. 5. 2018 na stranu - smer Lovce - nakoľko na druhej strane to nebolo možné z priestorových dôvodov.

Ďakujeme firme B.E.Construct, spol. s r. o. za výrobu a montáž prístrešku.

Prístrešok z boku                      Prístrešok z predu

Dňa 18. 8. 2018 bol prístrešok doplnený o lavičku.

Prístrešok s lavičkou