Obec Žikava
Obec Žikava

Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: doc. Ing. Vladimír Cviklovič,PhD.  
Členovia: Mgr. Ján Malý  
  Viera Zabáková  

 

Komisia finančná a pre správu obecného majetku:

Predseda:    
Členovia:    
     

 

Komisia výstavby a územného plánovania:

Predseda: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.  
Členovia:    
     
     

 

Komisia životného prostredia:

Predseda: Mgr. Ján Malý  
Členovia:    
     
     
     
     

 

Komisia kultúry, školstva a športu:

Predseda: Miroslav Díreš  
Členovia:    
     
     
 

 

 

 

 

Dátum a čas

Dnes je streda, 7.12.2022, 10:53:33

 Dôležité telefónne čísla

Linka tiesňového volania 112
Hasiči 150
Rýchla zdravotnícka pomoc 155
Polícia 158